Waarom een Register-Taxateur?

Vertrouwen 

Een huis verkopen of kopen is een zaak van vertrouwen. De woningmarkt is ondoorzichtig, voor veel mensen is het onduidelijk waarom een taxatie nodig is.

" Die taxatie is toch al door de verkoopmakelaar uitgevoerd? "   

De taxatie die de verkoopmakelaar heeft uitgevoerd is geen officiële taxatie. De verkoopmakelaar voert een waardebepaling uit. De waardebepaling is een indicatie. Een waardebepaling is niet gevalideerd door een validatie instituut en is niet bruikbaar voor bijvoorbeeld een hypotheekaanvraag. 

Kwaliteit

Het maken van een juiste inschatting van de waarde van onroerend goed vergt veel kennis en deskundigheid. Opdrachtgevers willen daarom kunnen vertrouwen op taxateurs die integer en gecertificeerd zijn, taxateurs die kwaliteit leveren!

Waarom Conny Demper Makelaardij

Conny Demper Makelaardij is als Register-Taxateur ingeschreven bij het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT).

De taxatie wordt met zorg gedaan. De taxateur gaat altijd zelf ter plekke de opname doen en vormt zich eveneens ter plekke een oordeel en niet via Google Earth. De taxatie wordt adequaat onderbouwd, de SWOT analyse* is transparant opgesteld en wordt met de klant doorgesproken.  

Het NRVT houdt als centraal register van vastgoedtaxateurs toezicht op de naleving van de gedrags- en beroepsregels, reglementen en permanente educatie. 

Kortom, als Register-Taxateur onderscheidt Conny Demper Makelaardij zich en draagt hiermee ook actief bij aan het vertrouwen in de taxateur.

* in de SWOT analyse wordt de marktwaarde van uw woning uitgewerkt.  

 

Neem contact op